user_mobilelogo

Kabel elektryczny – rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką. Chroni ona przed przedostaniem się wilgoci lub innych substancji szkodliwie działających na izolację, uszkodzeniami mechanicznymi oraz porażeniem prądem elektrycznym.

 
Kable służą do trwałego połączenia źródeł prądu z jego odbiornikami. Przesyła się nimi energię elektryczną bądź informacje za pośrednictwem prądu elektrycznego.
 

Kabel - różne definicje przedmiotu

Kabel – zgodnie z międzynarodowym słownikiem elektrotechnicznym – jest to zespół (wyrób) składający się z jednej lub kilku żył mających (lub nie) indywidualne pokrycie (izolacje, ekrany), z warstwy ochronnej (lub nie) na skręconych żyłach (izolacja rdzeniowa) oraz (lub nie) z osłon ochronnych. Pojęcie to według polskiej terminologii obejmuje wszystkie rodzaje kabli oraz przewodów izolowanych i nieizolowanych.
 
Kabel – (zgodnie ze stosowanymi w Polsce określeniami) jest to wyrób przemysłowy składający się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, w powłoce, ewentualnie w osłonie ochronnej i pancerzu.

Oznaczenia kabli

W Polsce stosuje się nazwy kodowe, informujące o typie kabla telekomunikacyjnego lub sygnalizacyjnego.
 
Symbol     Opis symbolu
 
S                Sygnalizacyjny
T                Telekomunikacyjny
K                Kabel
G               Górniczy
U               uszczelnienie wzdłużne kabla
L                żyły splecione z wielu drutów (linka) brak litery „L” oznacza żyły pojedyncze (drut)
ts               kabel tubowy, z suchym uszczelnieniem ośrodka
H               ekran indywidualny par z drutów miedzianych
Y                izolacja polwinitowa żył sygnalizacyjnych w kablu
X                izolacja polwinitowa żył telekomunikacyjnych w kablu
Y                powłoka polwinitowa kabla
MF             żyły miedziano-stalowe w kablu
Ft               pancerz z taśmy stalowej
Ftl              pancerz z taśmy stalowej, obustronnie lakierowanej
Fo              pancerz z drutów stalowych okrągłych
Yn              osłona polwinitowa o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
 
Przykład oznaczenia:
    1YT8K3 – polwinitowy kabel telekomunikacyjny z 8 liniami po trzy kable (8x3)
    YnTKGMFLY 1×4×0,5 – polwinitowa obudowa, Telekomunikacyjny Kabel Górniczy, miedziano-metalowe wielodrutowe 1×4żyły o przekroju 0,5mm2

Kable nn

Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia są najczęściej budowane jako 4- lub 5-żyłowe z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce polwinitowej. Drugim rodzajem kabli niskiego napięcia są kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, które mogą pracować w podwyższonej temperaturze do 90 °C i charakteryzują się większą odpornością na przeciążenia i zwarcia.
Kable do zastosowań specjalnych
 
W przypadku, gdy właściwości kabli ogólnego przeznaczenia nie spełniają stawianych im wymagań, stosuje się kable elektroenergetyczne do zastosowań specjalnych, wśród których są miedzy innymi kable o ograniczonej palności (kable bezhalogenowe).

Contact details

MACHTEK : recycling machines

Łekno 23
76-037 Będzino, POLAND

tel.: + 48 507 023 332

mail: biuro@machtek.pl

 

pl logo bottom

We are a trading company.
We sell recycling equipment and machines.

Machines which proved their worth in practice,
with the best cost-to-benefit ratio.