user_mobilelogo
Złom – w metalurgii nazwa przedmiotów metalowych, przeznaczonych do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie.
 
Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wyeksploatowane samochody (pozbawione elementów niemetalicznych, tzn. tapicerki, uszczelek, płynów, itd.), maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie, skorodowane, bądź nienadające się do dalszej, bezpiecznej ekspoatacji itp.
Ze względu na materiał, z którego pochodzi, złom dzieli się na:
 • złom stalowy,
 • złom żeliwny,
 • złom metali nieżelaznych (kolorowych).
Złom stalowy
Złom stalowy ma 2 główne gatunki:
 • Złom wsadowy – złom posiadający takie wymiary, postać i skład chemiczny, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie go jako wsadu w piecach hutniczych. Grubość od 4 mm. Pozostałe wymiary 1500 mm x 500 mm x 500 mm.
 • Złom niewsadowy – złom, który musi zostać poddany obróbce termicznej lub mechanicznej dla uzyskania potrzebnych wymiarów, postaci i masy przed wykorzystaniem go jako wsadu w piecu hutniczym.

Jako rodzaje złomu niewsadowego, wyróżnia się m.in.:

Złom ciężki – grubość min. 6 mm (np. pręty zbrojeniowe, grube rury).

Złom lekki – grubość max. 4 mm (np. blacha).

Złom żeliwny
 • Żeliwny maszynowy – tzw. żeliwo ciemne (np. korpusy silników).
 • Żeliwny handlowy – tzw. żeliwo białe (np. instalacje sanitarne).
Kolor żeliwa wynika z jego właściwości. Dokładniej, zależy od szybkości chłodzenia żeliwa po odlaniu do formy.
 
Złom metali nieżelaznych
Obejmuje złom:
Metali nieżelaznych:
 • Aluminium, w tym puszki aluminiowe
 • Cynk
 • Miedź
 • Ołów

Stopy metali:

 • Mosiądz
 • Znal
 • Kajner
Osobna kategoria to złom jubilerski.
 
Złom użytkowy
Złom użytkowy jest to złom, który nadaje się do wykorzystania w celach innych niż jego przetopienie. Jest on sprzedawany przez składnice złomu i punkty skupu na życzenie ich klientów.
 
Obrót złomem
Obrót złomem ma miejsce w punktach skupu złomu i w składnicach złomu. Największymi dostawcami złomu są producenci z przemysłu metalowego, maszynowego, maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Dostawcami złomu są też gminy (segregacja odpadów), a także zajmujący się pozyskiwaniem i odsprzedażą złomu zbieracze złomu, tworzący nieformalne i niezrzeszone grupy

Contact details

MACHTEK : recycling machines

Łekno 23
76-037 Będzino, POLAND

tel.: + 48 507 023 332

mail: biuro@machtek.pl

 

pl logo bottom

We are a trading company.
We sell recycling equipment and machines.

Machines which proved their worth in practice,
with the best cost-to-benefit ratio.